Integritetspolicy och GDPR

Integritetspolicy och GDPR

Karins Goa Händer har åtagit sig att skydda din integritet. Kontakta oss om du har några frågor eller problem angående användningen av dina personuppgifter och vi hjälper dig gärna. Genom att använda denna webbplats eller / och våra tjänster, samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.

Innehållsförteckning

 1. Definitioner som användas i denna policy
 2. Dataskyddsprinciper som vi följer
 3. Vilka rättigheter som du har angående dina persondata
 4. Vilka persondata som vi samlar om dig
 5. Hur vi använder dina Persondata
 6. Vilka andra har tillgång till dina persondata
 7. Hur vi säkrar dina persondata
 8. Information om cookies
 9. Kontaktinformation
 10. Kontaktinformation

Definitioner

Persondata – all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.
Behandling – alla operationer eller uppsättningar av operationer som utförs på Persondata eller uppsättning av Persondata.
Den registrerade – är en fysisk person vars persondata behandlas.
Barn – är en person under 18 år.
Vi/oss – är Solsnäckan AB med författare Karin Andersson

Dataskyddsprinciper

Vi lovar att följa dataskyddsprinciperna:

 • Att vår bearbetning sker på laglig, rättvis och transparent sätt. Vår bearbetningsverksamhet har lagliga grunder. Vi tar alltid hänsyn till dina rättigheter innan vi behandlar personuppgifter. Vi kommer att ge dig all information vi har om behandling på din begäran.
 • Bearbetningen är begränsad till minimal data för att kunna ge dig en bra användarupplevelse av vår webbsida och för att vi ska kunna svara på dina eventuella frågor genom vårt kontaktformulär.
 • Vi behåller endast dina kontaktuppgifter så länge ditt ärende hos oss är pågående, eller nödvändiga för att kunna ge dig bra service på webbsidan.
 • Vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa att insamlat data är korrekt.
 • Vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa datans integritet och konfidentialitet.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter:

 1. Rättighet till information – vilket innebär att du har rätt att veta om dina personuppgifter behandlas, vilken data som samlas in, var ifrån de erhålls, varför och vem som samlar in datan.
 2. Rätt till åtkomst  – vilket innebär att du har rätt att få tillgång till de uppgifter som har samlats in från/om dig. Detta inkluderar din rätt att begära få en kopia på dina persondata.
 3. Rätt till rättelse – vilket innebär att du har rätt till att begära rättelse eller radering av dina uppgifter som är felaktiga eller bristfälliga.
 4. Rätt till radering – vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att begära att dina personuppgifter raderas från våra register. Undantag är om du som kund har köpt en vara eller tjänst av Solsnäckan AB. Då måste vi behålla dina kunduppgifter i sju år enligt svensk bokföringslag.
 5. Rätt till begränsad behandling – vilket innebär att när viss villkor uppfylls, har du har rätt begränsa vår behandling av dina personuppgifter.
 6. Rätt att invända mot bearbetning – vilket innebär att du i vissa fall har rätt att invända mot behandling av din personuppgifter, till exempel vid direkt marknadsföring.
 7. Rätt att invända mot automatiserad bearbetning – vilket innebär att du har rätt att invända mot automatiserad bearbetning, inklusive profilering och att inte vara föremål för ett beslut baserat på automatiserad bearbetning. Den rätten kan du utöva när det finns ett resultat av profilering sin ger rättsverkningar rörande eller väsentligt påverkar dig.
 8. Rätt till flyttbar data – du har rätt att skaffa dina personuppgifter i en maskinläsbart format eller om det är möjligt som en direkt överföring från en databehandlare (processor) till en annan.
 9. Rätt att lämna in klagomål – i händelse till att vi vägrar din begäran enligt dina rättigheterna, kommer vi att meddela dig att vi inte lämnar ut uppgifterna om varför vi inte gör det. Om du inte fortfarande inte är nöjd, vänligen kontakta oss på vår kontaktsida.
 10. Rätt till att kontakta svenska Datainspektionen för hjälp– vilket innebär att du har rätt att få hjälp från Datainspektionen och rätten till andra rättsmedel så som begära skadestånd.
 11. Rätt att dra tillbaka samtycke – Du har rätt att dra tillbaka givet samtycke för behandling av dina personuppgifter.

Data som vi samlar in

Data som vi samlar in

Det kan vara din mejladress, namn, fakturaadress, bostadsadress mm – främst information som är nödvändig för att för att kunna leverera en produkt eller tjänst till dig, eller för att förbättra din kundupplevelse hos oss. Vi sparar den information som du har gett oss för att du ska kunna kommentera eller utföra andra aktiviteter på denna webbsida. Denna information inkluderar till exempel, ditt namn eller mejladress.

Information som samlats in automatiskt om dig

Detta inkluderar information som automatiskt lagras av cookies och andra sessionsverktyg. Till exempel information om din kundvagn, din IP-adress, din shoppinghistorik (om det finns några) etc. Denna information används för att förbättra din kundupplevelse. När du använder våra tjänster eller tittar på innehållet på vår webbplats kan dina aktiviteter vara inloggade.

Information från våra partner

Genom att använda denna webbplats eller/och våra tjänster, samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy. Se lista på våra partners här.

Offentlig tillgänglig information

Vi kan samla in information om dig som är allmänt tillgänglig.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att:

 1. tillhandahålla vår tjänst till dig. Detta inkluderar till exempel att registrera ditt konto. Förse dig med andra produkter och tjänster som du har begärt. Förse dig med reklamartiklar/nyhetsbrev på din begäran och kommunicera med dig i relation till dessa produkter och tjänster, kommunicera och interagera med dig samt meddela dig om ändring av tjänster.
 2. förbättra din kundupplevelse
 3. uppfylla skyldigheter enligt lag eller kontrakt

Vi använder endast dina personuppgifter på legitima skäl och/eller med ditt samtycke.

På grund av att ingå ett avtal eller uppfylla avtalsförpliktelser, behandlar vi dina personuppgifter för följande syften:

 • för att identifiera dig
 • för att ge dig en tjänst eller för att skicka/erbjuder dig en produkt
 • för att kommunicera antingen för försäljning eller fakturering

På grund av legitima intressen behandlar vi dina personuppgifter för följande syften:

På grund av legitima intressen behandlar vi dina personuppgifter för följande syften:

 • för att skicka personliga erbjudanden;
 • att administrera och analysera vår kundbas för att förbättra kvaliteten, variationen och tillgängligheten för produkter/tjänster som erbjuds/tillhandahålls,
 • att utföra frågeformulär om kundnöjdhet

Så länge du inte har informerat oss om annat, anser vi att du har godkänt att vi fortsätter erbjuda dig om våra produkter/tjänster som liknar din köphistorik/surfbeteende för att vara vårt legitima intresse.

Med ditt samtycke behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

för att skicka nyhetsbrev och kampanjerbjudande genom Mailchimp,

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla skyldigheter som följer av lag och/eller använder dina personuppgifter för alternativ som tillhandahålls enligt lag. Vi förbehåller oss rätten att anonymisera insamlade personuppgifter och att använda sådana uppgifter. Vi kommer att använda data utanför ramen för denna policy endast när de är anonymiserade. Vi sparar din faktureringsinformation och annan information som samlas in om dig så länge som det behövs för bokföringsändamål eller andra skyldigheter som följer av lagkrav, men inte längre än 7 år.

Vi kan behandla dina personuppgifter för ytterligare ändamål som inte nämns här, men är kompatibla med det ursprungliga syftet för vilket informationen samlades in. För att göra detta kommer vi att säkerställa att du gör det:

 • länken mellan syften, sammanhang och karaktär av personuppgifter är lämpliga för vidare behandling;
 • att ytterligare behandling inte skadar dina intressen och
 • det ska vara lämpligt skydd för bearbetning .

Vi kommer att informera dig om ytterligare behandling och ändamål.

Vem mer kan komma åt dina personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med främlingar. Personuppgifter om dig tillhandahålls i vissa fall till våra betrodda partners för att antingen möjliggöra att tillhandahålla tjänsten till dig eller förbättra din kundupplevelse. Vi delar din data med

Våra partner för webbsidorna:

Våra affärspartner

Anslutna tredje partner :

Har vi inga i nuläget.

Vi samlar information från våra betrodda partners med bekräftelse på att de har lagliga skäl att dela den informationen med oss. Det här är antingen information du har lämnat direkt till dem eller att de har samlat om dig av andra juridiska skäl.

T.ex. när vi ska lämna in momsrapporter för din räkning till Skatteverket.

Hur vi säkrar dina uppgifter

Vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter. Vi använder säkra protokoll för kommunikation och överföring av data (t.ex. HTTPS). Vi använder anonymisering och pseudonymisering där det är lämpligt. Vi övervakar våra system för möjliga sårbarheter och attacker. Vi förvarar även backuper offline.

Även om vi gör vårt bästa kan vi inte garantera säkerheten för information. Vi lovar dock att meddela lämpliga myndigheter om dataintrång. Vi kommer också att meddela dig om det finns ett hot mot dina rättigheter eller intressen. Vi kommer att göra allt vi rimligen kan gör att förhindra säkerhetsöverträdelser och för att hjälpa myndigheter om att det skulle inträffa överträdelser.

Om du har ett konto hos oss, observera att du måste hålla ditt användarnamn och lösenord hemliga.

Barn

Vi tänker inte samla in eller medvetet samla in information från barn. Vi riktar oss inte till barn med våra tjänster.

Cookies och annan teknik som vi använder

Vi använder cookies och/eller liknande tekniker för att analysera kundbeteende, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser och för att samla in information om användare. Detta görs för att anpassa och förbättra din upplevelse med oss.

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Cookies lagrar information som används för att få webbplatser att fungera. Endast vi kan komma åt de cookies som skapats av vår webbplats. Du kan kontrollera dina cookies på webblärarnivå. Att välja att inaktivera cookies kan hindra din användning av vissa funktioner.

Vi använder cookies för följande ändamål:

 • Nödvändiga cookies – krävs för att du ska kunna använda vissa viktiga funktioner på vår webbplats, till exempel inloggning. Dessa kakor samlar inte någon personlig information.
 • Funktionella cookies – tillhandahåller funktionalitet som gör användningen av vår tjänst mer bekväm och gör det möjligt att tillhandahålla mer personliga funktioner. Till exempel kanske de kommer ihåg ditt namn och e-post i kommentarformuläret så att du inte behöver ange den här informationen nästa gång du kommenterar.
 • Analytiska cookies – används för att spåra användning och prestanda på vår webbplats och tjänster.
 • Reklam cookies – används för att leverera annonser som är relevanta för dig och för dina intressen. Dessutom används de för att begränsa antalet gånger du ser en annons. De placeras vanligtvis på webbplatsen av reklamnätverk med webbplatsoperatörens tillstånd. Dessa cookies kommer ihåg att du har besökt en webbplats och denna information delas med andra organisationer som annonsörer. Ofta kommer inriktning eller annonsering av cookies att kopplas till webbplatsfunktionalitet som tillhandahålls av den andra organisationen/företaget.

Du kan ta bort cookies lagrade på din dator via dina webbläsarinställningar. Alternativt kan du kontrollera vissa tredjepartscookies genom att använda en plattform för förbättring av sekretess som optout.aboutads.info eller youronlinechoices.com. För mer information om cookies, besök allaboutcookies.org.

Vi använder Google Analytics för att mäta trafik på vår webbplats. Google har en egen integritetspolicy som du kan granska här. Om du vill välja bort spårning från Google Analytics, besök Google Analytics opt-out page.

Kontaktinformation

Datainspektionen

Ändringar av dessa sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy. Den senaste ändringar gjordes 2020-04-28.