HolyFire III®/Usui Karuna Reiki master

HolyFire III®/Usui Karuna Reiki master

HolyFire III®/Usui Karuna Reiki master är en kurs som pågår under tre dagar och som innehåller en mängd nya energier. Bland annat får vi lära oss åtta nya symboler förutom Holy Fire III själv. Vi kommer att många diskussioner om Reiki och utbyta tidigare erfarenheter, samt en hel del praktiska övningar. Vi kommer också ha ett antal upplevelser under de tre dagarna.

HolyFire III®/Usui Karuna Reiki master är en ny energi som kom till William Lee 2014 och som kommer att förändra vårt sätt att undervisa och ge placeringar och tändningar. Nya sätt som förenklar vårt arbete radikalt. Karuna symbolerna ger oss olika verktyg som ger oss möjlighet att arbeta med klienterna på ett djupare mentalt plan än tidigare.

HolyFire III® innebär också lite nytt sätt att tänka och förhålla dig till andlighet, så de tre dagarna behövs för att hinna smälta allt som kommer i vår väg.

HolyFire III®/Usui Karuna Reiki master är en certifierad utbildning och som ska ske på det sätt som William Lees organisation har bestämt. HolyFire II® är därför varumärkesskyddad.

Efter kursen kommer du själv kunna ge utbildningar till nya elever i kursen HolyFire III®/Usui Karuna Reiki master.

Av den anledningen ingår kursboken och mastermanual i kursavgiften.

Kursdatum

  • Ny kurs kommer under hösten 2021. Kursdatum sätts i juni 2021.

Senaste uppdateringen 2020-10-31